Organisationskultur handlar om attraktionskraft.

"-Viljan att vara kvar och utveckla, oavsett om du är medarbetare, kund eller ägare."
Har ni koll på er verksamhet?

DiNO Analysis

Att snabbt kunna skanna och förstå vad som behöver utvecklas just nu.


Att kunna skapa sig en blick av vilka områden verksamheten behöver fokusera på just nu för att ständigt utvecklas är och kommer att bli allt viktigare. Med LOVAK modell får ni en bild av vad ni behöver fokusera på just nu. Med MEDVETANDEGRAD kan ni se hur ni upplever kulturen i verksamheten samt vad gruppen upplever som viktigt. Detta ger en reflektion kring eran företags kulturen.

INLOGGNINGS KOD går snart att köpa  maila checkdino.se